Sigyn Meder: ”Sänd inte svenska militärer till Irak”

”Sveriges deltagande i kriget i Irak är inte ett FN-uppdrag. Det ställer Sverige under USA/Natos befäl och gör oss medskyldiga till en politik som snarare ökar tillströmningen av allsköns terrorister från hela världen”, skriver Sigyn Meder.

 
av Sigyn Meder
Källa: http://iraksolidaritet.se/
 
 
 

IS begår oerhörda övergrepp i Irak, men bidrar en svensk militär insats i Irak till ”ett inkluderande och sammanhållet Irak”, ett ”Irak som möjliggör inflytande för landets många grupperingar, både etniska och religiösa”, som Margot Wallström och Peter Hultqvist skriver på DN Debatt? 

 

Innan Sverige ingriper militärt måste dessa frågor besvaras.

 

I sin artikel nämner ministrarna inte med ett ord USA-koalitionens folkrättsstridiga ockupation av Irak 2003-2011, inte heller Gulfkriget eller de förödande sanktionerna.

 

Det irakiska folket har inte glömt den systematiska förstörelsen av landets infrastruktur, upplösningen av den nationella armén, tortyren och dödsskvadronerna, inte heller USA:s förstörelse och plundring av irakiska kulturskatter.

 

Hela världen vet att angreppet på Irak byggde på lögner. Terrorgruppen Al Qaeda kom med ockupationen. USA:s söndra och härska-politik ödelade Irak, skapade fattigdom och misär och förutsättningarna för IS.

 

Ännu har inga ansvariga politiker ställts till ansvar för dessa uppenbara krigsförbrytelser mot Iraks folk.

 

Sveriges deltagande i kriget i Irak är inte ett FN-uppdrag. Det ställer Sverige under USA/Natos befäl och gör oss medskyldiga till en politik som snarare ökar tillströmningen av allsköns terrorister från hela världen.

 

Vi ger vårt stöd till en armé som är helt beroende av sekteristiska miliser. Human Rights Watch och Amnesty International avslöjar att dessa miliser, som till stor del lyder under den iranske Al Qudsgeneralen Qassem Suleimani, begår samma typ av vidriga övergrepp på civila som IS.

 

De ger många exempel som visar de fortgående demografiska förändringar som drivs fram i Irak. Det befriade Tikrit, som lyfts fram i DN-artikeln har plundrats av miliser och mängder av hus satts i brand. Civilbefolkningen hindras att återvända, liksom i flera brända byar.

 

De stora proteströrelserna i hela Irak 2011 och i Anbarprovinsen 2012-13 för elementära mänskliga rättigheter slogs ner i blodig repression.

 

Årsskiftet 2013-14 började regimen bomba Falluja, Ramadi och hela Anbarprovinsen med stor förstörelse och många civila offer som följd och enorma flyktingströmmar.

 

Hela befolkningen behandlades som terrorister. USA utrustade och beväpnade Irak och försåg regimen med underrättelsedetaljer.

 

Mosulborna som fullständigt tröttnat på IS, fruktar en storoffensiv med bombningar och angrepp. Den 8 april bombade USA-koalitionen Mosuls centrala delar, varvid elva civilpersoner dödades.

 

USA:s vicepresident Joe Biden förespråkar en tredelning av Irak. Det leder ofelbart till ökad etnisk rensning.

 

Den nuvarande irakiska regeringen har inte de politiska eller moraliska förutsättningarna att nå nationell försoning. En nationell icke-sekteristisk regering som representerar alla irakier måste till. Därmed skulle förutsättningar kunna skapas för att bekämpa IS.

 

Sveriges regering vill stödja den humanitära verksamheten i Irak. Föreningen IrakSolidaritet delar den uppfattningen. Vi kan göra mycket mer.

 

Regeringen vill stödja politiska lösningar. Det är den enda framkomliga vägen, men vi ser inga konkreta förslag.

 

Sänd inte svenska militärer till Irak! Utöka den humanitära hjälpen till Irak! Ställ dem till ansvar som är skyldiga till krigsförbrytelser!

 

*

 

BOKEN

Kriget mot Iraks kultur

Varför museer plundrats, bibliotek bränts ned

och akademiker mördats

 

 

En antologi

Red. R. Baker, S. Ismael & T. Ismael

Övers. Ingvar Rydberg Hft. 312 sidor

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till alhambra@alhambra.se och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 

Över 500 irakiska akademiker mördades efter USA:s invasion 2003. Varför resulterade invasionen av Irak i en sådan kulturell förödelse och så många mord på intellektuella? Det konventionella svaret är att det var en följd av dålig planering och otursamma omständigheter i ett krig som hade till avsikt att befria irakierna.  Författarna till den här boken hävdar att verkligheten är en helt annan. De visar att invasionen syftade till att rasera den irakiska staten för att omvandla den till en västvänlig lydstat.  Det kaos som uppstod efter invasionen var ingen olycklig tillfällighet utan en medveten avsikt.  En situation skulle skapas så att statens själva grundvalar underminerades.  Författarna redogör noggrant för ockupanternas kallhamrade overksamhet, som ledde till ödeläggelsen av en av världens äldsta bevarade kulturer.  Förutom förstörandet av oskyddade museer och bibliotek dokumenteras de riktade morden på närmare 500 akademiker, de omfattande kidnappningarna och fördrivningen av tusentals läkare, jurister, konstnärer och andra intellektuella.  De visar att Irak utsatts för en systematisk kulturell rensning, som varit en del av en medveten strategi för att försvaga och slutgiltigt upplösa den irakiska staten. Detta viktiga verk vederlägger påståendet att invasionen hade för avsikt att befria ett folk med en stor medelklass, som själv skulle kunna utveckla en demokratisk kultur. Raymond W. Baker är professor i internationell politik, Trinity College, USA, och adjungerad professor i statsvetenskap vid American University i Kairo.  Hans senaste bok är Islam Without Fear: Egypt and the New Islamists (2006).  Shereen T. Ismael är professor i Socialt arbete i School of Social Work vid Carleton University, Canada.  Hon är författare till Child Poverty and the Canadian Welfare State: from Entitlement to Charity (2006), och redaktör för Globalization: Policies, Challenges and Responses (1999).  Tareq Y. Ismael är professor i statsvetenskap vid University of Calgary.  Han är författare till ett flertal böcker bl.a. The Human Cost of History (Pluto Press, 2003), The Iraqi Predicament: People in the Quagmire of Power Politics (Pluto Press, 2004) och The Rise and Fall of the Communist Party of Iraq (2008). 

Trackback
RSS 2.0