Boken: Kulturskymning i Irak

Boken

Kriget mot Iraks kultur - En antologi
Red. R. Baker, S. Ismael & T. Ismael
Övers. Ingvar Rydberg Hft. 312 sidor 

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 
 
 
 

Boken: Kulturskymning i Irak

recenserad av Ulla Johansson i 
http://www.fria.nu/artikel/95946 

 

Drottning Shubad levde i staden Ur 4 600 år före vår tideräkning. De arkeologiska fynden i hennes berömda grav visar vackra föremål och smycken som fantasin kan väva kring. Som vi alla gör kring fornfynd. Hennes stad är en av de äldsta i vår civilisation.

 

Under kriget mot Irak byggde USA en militäranläggning i fornlämningarna, så även i Babylon. Det har skadat platserna illa. I boken Kriget mot Iraks kultur redovisas en mängd fall av avsiktlig förstörelse.

 

Boken är indelad så att rapporterna om övergreppen börjar hos fornlämningarna, som Irak är så rikt på och som även utgör vår civilisations tidiga historia. Det första jordbruket, de första städerna.

 

Boken fortsätter att kapitel för kapitel beskriva angreppen mot landets kultur. Plundringen av Nationalmuseet och snart sagt alla museer. Brandattacker mot biblioteken. Böcker och skriftsamlingar stals eller brändes. USA:s militär iakttog passivt det som skedde. I en del fall var de även aktörer. Det antas att antikhandlare i väst planerade stölderna i förväg. Skadorna som tillfogats är enorma.

 

En del av boken ägnas morden på Iraks akademiker. Här finns en lista med namn över de mördade. Närmare 400 offer, döda på väg till och från sina arbetsplatser på universiteten, ibland nerskjutna inför sina familjer. Men redaktörerna reserverar sig vad gäller förteckningen över mördade. Det kan finnas fler offer, och andra kategorier som lärare, ämbetsmän och läkare är inte med här.

 

Varken ockupationsmakten eller irakiska myndigheter har utrett morden. Enligt bokens författare är det för människor utanför systemet omöjligt att få grepp om vilka mördarna är. Vittnen säger sig ha sett inrikesdepartementets bilar lämna mordplatserna. Men säkert vet ingen. Mördarna kan också vara beväpnade grupper som haft stöd hos USA eller Storbritannien. Säkert är dock att de kunnat härja i full frihet. Något som bokens rapportörer uppfattar - måste uppfatta - som ett planerat angrepp mot Iraks utbildningsväsen.

 

Iraks universitet ansågs en gång som de förnämsta i arabvärlden. Nu har professorerna och lärarna mördats eller flytt utomlands. Destruktionen har lyckats. Den var riktad mot Iraks intellektuella och mot den irakiska kulturen.

 

Det mänskliga lidandet är inte mätbart. Att leva i ständig fruktan att bli dödad, att tvingas fly mot en osäker framtid. Och veta att Irak som nation inte längre har någon framtid annat än som USA:s vasallstat. Där mördande av ”misshagliga” är tillåtet. USA och den tillsatta regimen ville rensa landet från Baath-partiets inflytande. Metoderna har varit horribla.

 

Boken innehåller ju allvarliga anklagelser mot de amerikanska ockupanterna. Men redaktörer och andra medarbetare är alla väl meriterade. Zainab Bahrani, professor i konsthistoria och arkeologi, Colombia university, står för uppgifterna om den planerade plundringen av Iraks museum. Bokens redaktörer är professorer i internationell politik, socialt arbete respektive statsvetenskap i USA och Kanada.

 

Jag litar på bokens författare och deras redovisning av händelserna. Där finns mängder av källhänvisningar och vittnesuppgifter. Förhållandena gäller tiden före USA:s formella tillbakadragande av sina trupper.

 

Situationen har inte förbättrats under den nya regimen. Till ovan redovisade fasor kan läggas de i boken även framtagna siffrorna över det totala antalet dödade irakier, enligt vissa beräkningar upp till en miljon. Så tillkommer flyktingströmmar inom landet med över två miljoner, lika många som flytt utomlands och så Fallujah med alla missbildade nyfödda, offer för utarmat uran från angriparnas vapen.

 

Iraks öde kommer i en nära framtid även drabba Iran, medan en likgiltig omvärld ser på. Eller är det en omvärld i skräck inför USA:s krigsmaskin?

 

Fakta: 

FÖRSTÖRDA KULTURARV

• Abbas al-Hussainy, tidigare generaldirektör för Statliga styrelsen för Iraks arv och antikviteter, skriver i boken: ”Omfattande skador har tillfogats alla viktigare platser i Irak, däribland Ur, Uruk, Nippur, Babylon, alla khanbyggnader (al-Rubua, al- Utashi, al-Hamad, al-Nus m fl), al-Kefel, Ktesifon, Aqerquf, Assur, Nineve, Hatra Kirkuks citadell, Arbils citadell, Basras gamla stad, de islamska huvudstäderna Wasit, Kufa och Samarra, såväl som alla viktigare museer och bibliotek.”

 

Ulla Johansson
http://www.fria.nu/artikel/95946 

 

Läs även Gunnel Wahlströms recension i DSM 

Stölden av Irak

http://www.dsm.nu/stolden-av%20irak.pdf

Trackback
RSS 2.0