Niels Harrit stämmer danska Weekendavisen för förtal

 
 
Niels Harrit stämmer danska Weekendavisen för förtal och ärekränkning

och kommer att för första gången

inför högsta domstolen

visa videofilmen med kollapsen av WTC 7 i fritt fall.

 
 
"Dedicated to the victims of 9/11, Afghanistan and Iraq...
... and to those who may be next." By Anthony Lawson
 
 
Two weeks from today, Dr. Niels Harrit, the distinguished co-author of the landmark nano-thermite paper, will appear in Danish High Court to bring an appeal in his libel suit against the Danish newspaper Weekendavisen.


In a December 2012 article titled “Madness in the Royal Library,” Weekendavisen writer Søren K. Villemoes referred to Dr. Harrit and his fellow 9/11 activists as “crackpots,” while also comparing them to creationists and Holocaust deniers.

  

For Dr. Harrit, a scientist who taught chemistry for 40 years at the University of Copenhagan, this amounted to an allegation of scientific misconduct and a baseless attempt to damage his hard-earned reputation. So he decided to seek recourse under Denmark’s strong libel law — and give himself the opportunity to prove in a court of law the scientific legitimacy of his 9/11 research.

 

Läs mer på www.ae911truth.org 

 

 

Det enda Weekendavisens journalister kunde komma med till sitt försvar
var att spela klown inför rättegången!

 

 

 I denna intervju talar professor Niels Harrit bl.a. om vikten för hela vår civilisations framtid av att avslöja lögnerna bakom 9/11. Ett avslöjande skulle leda till en ny Renässans, jämförbar med den mänskligheten genomgick på 1500-talet, men med betydligt snabbare resultat tack vare vår tids tekniska landvinningar, säger han. Att många inom den akademiska världen vägrar befatta sig med frågan beror på vår rädsla att uteslutas ur gemenskapen (stammen), något som var likvärdigt med dödsdom förr i tiden och som idag lätt kan leda till att man förlorar sitt arbete och isoleras i samhället. Detta förklarar också varför sanningsrörelsen har i stort sett byggts upp av unga människor och pensionärer. Människor i karriärålder har för mycket att förlora helt enkelt och tvingas lyda order och underkasta sig hierarkiska regler i sina liv.

 

 

Böcker om 9/11 på svenska
 
Av David Ray Griffin
Professor emeritus i religionsfilosofi och teologi
med ett fyrtiotal vetenskapliga titlar på sin meritlista
 
"Motsägelser om den 11 september"
"WTC 7 och dess mystiska kollaps"
"Usama bin Laden: Död eller levande?"
 
*
 
 Av Andreas von Bülow
Socialdemokratisk ledamot i tyska riksdagen
och f.d. teknologi- och forskningsminister under Helmut Schmidts regering
samt en av vår tids främsta auktoriteter på underrättelsetjänster.
 
"CIA och 11 september : Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll"
 Läs översättarens, Ingvar Rydberg, förord på
http://www.alhambra.se/moten/cia11sept_forord.htm
 
*
 
Av Eric Laurent
Bestsellerförfattare i Frankrike
och f.d. utrikeskorrespondent för tidningen Le Figaro
 
"Gåtorna kring den 11 september" 
"Bushs okända värld"
 
 *
 
Böckerna kan beställas hos din bokhandlare
 
 
 
 *
 
David Ray Griffins senaste bok på svenska
WTC 7 och dess mystiska kollaps
Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann
 
Hft. / 408 sidor / Alhambra
  

"En genomgående studie i vad som händer när politiska hänsyn tillåts åsidosätta vetenskapen och den vetenskapliga metoden. Med intellektuell finess värdig en vetenskapsman visar Griffin att NIST:s WTC 7-rapport saknar vetenskaplig vederhäftighet. Ett måste att läsa för alla som är intresserade av att återge vetenskapen dess 'rättmätiga plats' i vår demokrati."

John D. Wyndham, Fil.dr. i fysik, Cambridge University, 
tidigare forskare vid California Institute of Technology

 

*

 

Klockan 17.20 på eftermiddagen den 11 september rasade byggnad 7 i World Trade Center, trots att det inte hade träffats av något plan och bara hade bränder på några få våningar. Anledningen till dess kollaps ansågs vara ett mysterium. I augusti 2008 lade NIST (National Institute of Standards and Technology) fram sin rapport om WTC 7, där man förklarar att "skälet till kollapsen av World Trade Center 7 är inte längre ett mysterium" och att "vetenskapen står verkligen bakom det vi har hävdat."

 

Genom att visa att ingetdera av deras påståenden är sanna demonstrerar David Ray Griffin att NIST har gjort sig skyldigt till den värsta sortens vetenskapliga falsarium: man fabricerar, förfuskar och ignorerar bevis. Han visar också att NIST:s rapport lämnar det centrala mysteriet olöst: Hur kunde en byggnad, skadad av brand - inte sprängämnen - rasa i fritt fall?

 

 
LOVORD FÖR DAVID RAY GRIFFINS BOK
OM WTC 7
 
"David Ray Griffin har åstadkommit en fullständig vederläggning av [det officiella] National Institute of Standards and Technology:s teori om World Trade Center 7, enligt vilken byggnaden rasade ihop till följd av en vanlig husbrand.  Han visar att NIST genomgående gjort sig skyldigt till vetenskapligt fusk och påpekar att NIST fått ihop sin teori endast genom att hävda ett mirakel: att en skyskrapa med stålskelett kan rasa samman i fritt fall trots att inga sprängmedel använts för att avlägsna dess pelare."
 
Richard Gage, medlem av American Institute of Architects, 
grundare av Architects & Engineers for 9/11 Truth.
 
 
"På basis av mitt vetande och min erfarenhet som ingenjör delar jag fullständigt Dr. Griffins slutsats att NIST:s rapport om WTC 7:s kollaps är pseudovetenskap och innehåller vilseledande och rent ut sagt felaktiga påståenden.  Otaliga motsägelser som påpekades av utomstående experter under den officiella undersökningen ignorerades helt, eftersom de inte passade in i NIST:s konstlade förklaring."
 
Jack Keller, medlem av the American Society of Civil Engineers 
and the National Academy of Engineering.
 
 
"Under mina 33 år som forskare i fysik vid Naval Research Laboratory har det varit en stor glädje för mig att få bidra till vetenskapens utveckling utan någon inblandning av laboratoriets tjänstemän.  Det bekom mig därför illa att i David Ray Griffins samvetsgrant vetenskapliga bok finna otvetydiga bevis för konsekventa vetenskapliga förfalskningar utförda av ett politiserat NIST.  Jag vädjar till president Obama att sätta stopp för denna underminering av vetenskapen vid NIST och tillsätta en ny, oberoende utredning av 11 september-attackerna."
 
David L. Griscon, medlem av the American Association for 
the Advancement of Science och the American Physical Society
 
 
"2004 anklagade över 15.000 vetenskapsmän Bush-administrationen för att ha medverkat till en konsekvent 'förvrängning av vetenskapliga fakta för ensidiga politiska ändamål.'  I den här boken visar D R Griffin att NIST:s rapport präglas av olika typer av vetenskaplig förfalskning, vilka samtliga pekar på en medveten strävan att ignorera de många bevisen för att WTC 7 rasade till följd av en kontrollerad rivning."
 
Earl Staelin, advokat.
 
 
"Om man anser det viktigt att USA:s regerings vetenskapliga organ lämnar sannfärdig information till allmänheten, är denna bok av D R Griffin ett måste.  Den visar utan skuggan av tvivel att NIST:s rapport om WTC 7:s 'kollaps' inte gett oss sanningen."
 
Dwain Deets, f d forskningsdirektör vid NASA 
Dryden Flight Research Center
 
 
"Professor Griffins minutiösa dissekering av NIST:s WTC 7-rapport visar exakt hur fullkomligt felaktig och förvrängd dess teori om brandorsakad kollaps är och varför denna enorma byggnads sammanbrott måste ha åstadkommits genom avsiktlig rivning, som endast kan ha iscensatts och verkställts av inhemska krafter."
 
Tony Szamboti, mekanisk ingenjör, 
tidigare anställd i amerikanska flottan.
 
 
"Ännu en gång har D R Griffin tagit sig an en komplicerad del av 9/11-historien och gjort den begriplig.  Oavsett om man är en novis i fråga om 11 september eller noggrant följt inkonsekvenserna i regeringens versioner, finner man att Griffins nya bok i hög grad är upplysande."
 
Lorie Van Auken, änka efter Kenneth Van Auken, som dödades vid WTC 1 den 11 september, 
medlem av The Family Steering Committee for the 9/11 Commission
 
 
Har skrivits om David Ray Griffins 
"Motsägelser om 11 september: 
Ett öppet brev till USA:s kongress och press"
... spännande som en deckare trots sin torra text, och ruskig - 
de officiella dokumenten ljuger för oss utan att rodna."
Lena Thomsson, Gefle Dagblad
 
 
"Motsägelser om 11 september är en intresseväckande bok, av allt att döma väl underbyggd, 
om rapportens inkonsekvenser och tillsynes besynnerliga sammanhang."
Nils Ahnland, BTJ
 
 
"...svårt att lägga boken ifrån sig. Ett viktigt dokument om en av vår tids avgörande händelser."
Joakim Holm, Tidningen Kulturen
 

David Ray Griffin är professor emeritus i religionsfilosofi och teologi vid Claremont Graduate University. Han har publicerat ett fyrtiotal titlar i filosofi, religion och politik, bl.a. "Postmodern Politics for a Planet in Crisis", "The New Pearl Harbor" och "Christian Faith and the Truth Behind 9/11". David Ray Griffin valdes in bland världens 50 mest inflytelserika personer av brittiska New Statesman. Hans förra bok, "The New Pearl Harbor Revisited", bestods en ära som bara tillkommer 51 böcker om året. Den 24 november 2008 utnämndes den till "Pick of the Week" av Publishers Weekly, en ansedd tidskrift som har väglett bokhandlare, bibliotekarier, bokagenter och utgivare i USA i över 100 år.

 


Min religion är kärlekens

Adinu bi dini l-hubbi
 

 

Mitt hjärta är öppet för alla vindar

Det är en äng för gaseller

och ett kloster för kristna munkar;

ett tempel för gudabilder,

Meckapilgrimens Svarta sten,

Torahs bord
och Koranens bok.

Min religion är kärlekens.

Vart än Guds karavan färdas

skall kärlekens religion

vara min religion

och min tro.

 

Muhyiddin Ibn Arabi 

 

Tolkning av Lars Wåhlin efter R.A. Nicholsons engelska översättning 

 
Det finns många som sjungit denna dikt av den store sufimästaren från 1200-talet.
Här följer 2 intressanta versioner från olika musikaliska bakgrunder
 
 
Amina Alaoui
 
 
 
Hiba al Kawas
 
 
Yasin al-Tihami
 
 
 
För litteratur om Ibn Arabi på svenska, en av alla tiders största mystiker och filosof
se
Ibn Arabi: En minnesbok
en Antologi
Red. Hirtenstein & Tiernan
www.alhambra.se 
 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se


Champagnen i fel strupe? Gravid aktivist förstör vapenhandlarnas årliga fest!

 

Storbritanniens årliga vapenindustrifest ägde rum den 3 februari 2015 vid London Hilton på Park Lane. Den 2500 kronors per skalle banketten gästades av vapenindustrins direktörer och mer än 40 medlemmar i det engelska parlamentet. Denna industri, som profiterar genom att sälja vapen till repressiva regimer och länder i konflikt som Saudiarabien, Israel och Bahrain, stöds och subventioneras av den brittiska regeringen.

Aktivister från CAAT (kampanj mot vapenhandel) var där för att välkomna vapenhandlarna. En gravid aktivist höll ett improviserat tal till de församlade där de ombads att betänka sitt val av karriär.

 

CAMPAIGN AGAINST ARMS TRADE

www.caat.org.uk

 

A pregnant political activist entered a glitzy arms industry dinner in Westminster, commandeered a microphone and warned assembled arms dealers and MPs that making profit “causing death and destruction in the world” is unacceptable.

 

After making her way to a microphone undetected, Anne Marie O'Reilly expressed concern her unborn child would face a world where arms dealers profit from human suffering and bloodshed.

 

The anti-arms activist’s unexpected intervention left the crowd somewhat stunned.

 

While O'Reilly's unassuming manner initially drew a warm reception, her criticism of the UK establishment’s links to the arms trade was followed by a long and awkward silence.

 

Before being escorted off stage, O'Reilly suggested arms dealers in the audience should reconsider their careers.

 

The UK arms industry, which profits from brokering arms deals with questionable regimes and conflict-ridden states worldwide, is backed and subsidized by the British government.

 

Tuesday’s annual dinner, which cost attendees £246 (2500 kr) per head, was hosted by ADS – a trade body for British Aerospace, and other defense, security and space companies.

 

The group represents a collective of the world’s 50 largest arms firms.

 

The opulent soiree was attended by Britain’s Business Secretary Vince Cable, the representatives of 100 arms firms across the globe, 40 British MPs, 30 civil servants, and 30 Ministry of Defence (MoD) personnel.

 

Andrew Smith, of UK think tank Campaign Against The Arms Trade (CAAT), said the event was a hotbed of lobbying.

 

“The arms companies don't invite politicians because they want to be nice, it is because it's good for business,” he told RT.

 

“These arms companies couldn't sell their wares without the active support and promotion that comes from the UK government.”

 

MBDA is a missile company partially owned by BAE. It sold military wares to Muammar Gadaffi’s government in 2007, and its military hardware was deployed by Britain and France in the 2011 bombing of Libya. The company’s missiles are also thought to have been supplied to rebel groups in Libya, CAAT says.

 

Probed on the impact of Britain’s government-backed arms trade, Smith said the UK facilitates rampant human rights abuses abroad.

 

“When the UK sells weapons to regimes like Saudi Arabia, Qatar and Bahrain, it doesn't just provide military support, it also provides political support and a UK endorsement for the human rights abuses that are taking place,” he said.

 

Smith said it is “outrageous the government actively supports and promotes this deadly trade.”

 

“The fact that arms dealers were swilling champagne with over 40 MPs is a disgrace and shows the extent of the arms trade's connections and political lobbying,” he added.

 

Läs mer på http://rt.com/uk/229675-arms-industry-profit-bloodshed/


RSS 2.0