Pia Hellertz om David Ray Griffins bok "Motsägelser om 11 september"

 

Motsägelser om 11 september –
Öppet brev till USA:s kongress och press

Av David Ray Griffin

Alhambra förlag

 

BOKEN KAN BESTÄLLAS HOS DIN BOKHANDLARE

 eller Mejla en rad till [email protected] och beställ den direkt av förlaget.
Glöm inte ange fullständigt namn, adress och telefonnummer. 
För priser och mer info se www.alhambra.se

 

Recension av Pia Hellertz – juni 2015

 

President George W Bushs offentliga teori om attackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001 är en av de största konspirationsteorierna världen har skådat. En konspiration, eller en sammansvärjning, syftar enligt Wikipedia på ett ”hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte”. Enligt Bush är attackerna mot WTC orsakade av en sammansvärjning av Al-Qaida och Usama bin Ladin. En konspirationsteori är en teori om denna händelse och Bushs teori är därför en konspirationsteori. Inom vetenskapsteorin får man kriterier för att skilja mellan en god och en dålig teori. Och för att en teori ska vara en tillförlitlig och god teori får den inte strida mot relevanta, påvisbara fakta. David Ray Griffin beskriver i sin bok ”Motsägelser om 11 september” 25 olika fakta som kan ifrågasättas, genom att det finns bevisade motsägelser, vittnen som framför motstridande iakttagelser och information som kullkastar den officiella teorin som presenterades av president Bush och hans medarbetare, samt i många fall av den ledande media.

 

Den officiella teorin har enligt Griffin ”utnyttjats för att öka de militära utgifterna, rättfärdiga krig, inskränka medborgerliga rättigheter och öka regeringens verkställande makt” (s.7). Detta är slutsatser som flera andra kritiska författare också kommit fram till, exempelvis Eric Laurent i boken Gåtorna kring den 11 september (1) och Andreas von Bülow i sin bok CIA och 11 september - Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsten.(2)

 

 

Vem är David Ray Griffin?

 

Författaren är professor emeritus i religionsfilosofi och teologi vid Claremont School of Theology och Claremont Graduate University. Han har enligt baksidestexten publicerat ett 30-tal böcker om olika ämnen. Enligt Wikipedia grundade han tillsammans med John B. Cobb, Jr. "Center for Process Studies" år 1973, vilket är ett forskningscenter som arbetar för att främja det allmänt goda genom en relationell metod som hämtats från processteologin. Under senare år har han, genom en rad böcker, gjort sig känd som kritiker av den officiella versionen av attackerna den 11 september. Han menar att attackerna var en konspiration som åtminstone delar av USA:s regering var delaktiga i. En recensent av boken, en f.d. CIA-tjänsteman, Bill Christison, skriver:

 

Denna bok, som baseras på noggrann forskning men är skriven i en flyhänt och lättläst stil, kullkastar helt uppfattningen att 9/11-kommissionens rapport presenterar en korrekt redogörelse för vad som hände den 11 september. Den visar fullständigt klart behovet av en ny undersökning.”

 

Det är ett konstaterande jag fullständigt och något chockad håller med om. Boken avslöjar detaljer jag inte tidigare läst eller hört talas om, trots att jag läst en del och sett många TV-dokumentärer om katastrofen.

 

Ett öppet brev

 

Bokens undertitel är Ett öppet brev till USA:s kongress och press. I de 25 kapitlen avslutar Griffin med att uppmana kongressen och pressen att börja ifrågasätta den officiella teorin och fördjupa undersökningen av alla fakta som faktiskt framkommit, framförallt genom hundratals vittnesmål från människor som iakttog det som hände. Det är framförallt brandmän, akutsjukvårdare, räddningspersonal och poliser, men även från journalister och anställda i tornen som klarade sig ut med livet i behåll.

 

I kapitel 23, ”Förekom det explosioner i tvillingtornen?”, redovisar Griffin 46 citat från uttalanden av olika observatörer med olika professioner. Jag väljer ett par:

 

”Det small överallt. Jag var säker på att det fanns bomber utplanterade överallt och att någon satt vid en instrumentpanel och tryckte på detonationsknapparna… Det kom en ny explosion. Och en till. Jag visste inte vart jag skulle springa.” (s.254)

 

”Alldeles nyss talade jag med säkerhetschefen för brandkåren i New York, Albert Turi. Han fick besked om att det möjligen fanns en sprängladdning, d.v.s. en annan bomb som kan explodera. Han försökte få ut sina män så fort han kunde. Men han sa att det kom en ny explosion, och sen en timme efter att… första kraschen inträffade… var det en annan explosion som inträffade i ett av tornen här. Han tror att det faktiskt var utplacerade bomber i tornet.” (s.255)

 

I ingen av de 25 motsägelserna som Griffin diskuterar har den kommission som tillsattes för att utreda och rapportera om katastroferna, redovisat allt det underlag de i praktiken haft tillgång till, för att kunna ta en sanningsenlig ställning. Istället har den helt ställt sig på Bushs officiella teori om det som hänt och förnekat och/eller förvrängt fakta. Den vanligaste strategin verkar ha varit att man över huvud taget inte nämnt och ändå mindre kommenterat motsägelserna.

 

Griffins syfte med boken är att presentera faktaunderlag för att underlätta vidare granskning eftersom ”de flesta reportrar och kongressledamöter /är/ strängt upptagna personer med begränsad tid att studera komplicerade frågor. Den här boken kräver, förutom att den är lättläst, ingen teknisk expertis för att man skall bilda sig ett omdöme om de frågor som berörs” (s.6). Han poängterar också att boken inte för fram några omdömen som kräver expertis. Han kommer inte heller fram till någon egen teori i slutet. Han konstaterar endast att den officiella teorin är en ”upprörande teori”, som har ”använts för att rättfärdiga attacker på två länder, som har orsakat över en miljon döda, inklusive tusentals amerikaner” (s.288). Den officiella orsaken till attackerna var ju att ”terroristerna” hatade Amerika och ville slå mot dess svaga punkter. Men genom attacken fick USA en anledning att starta krig mot flera ”terroriststater”, exempelvis Afghanistan och Irak.

 

En annan av Griffins böcker som behandlar kommissionens utelämnanden och förvrängningar
The 9/11 Commission Report - Omissions and Distortions
 
 

9/11 Kommissionen

 

Den 27 november 2002 upprättades ”National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States”, mer känd som ”9/11 Commission”. Den bestod av tio ledamöter med Thomas H. Kean som ordförande och Lee H. Hamilton som vice ordförande. Samtidigt har den haft en stor stab på 75 personer till sin hjälp.(3) Kommissionen avslutade sitt arbete den 2 augusti 2004.(4) De presenterade då sin rapport ”The 9/11 Commission Report”. Rapporten finns i sin helhet på internet.(5)

 

Jag undrar hur alla dessa personer känner sig om de läser Griffins bok. Många av dem måste ju inse att de blivit en del av en gigantisk konspiration. Eller menar de alla att ”ändamålet får helga medlen”?

 

Frågor som granskats i Griffins bok ”Motsägelser om 11 september”

 

Boken är indelad i fem huvudkapitel:

I. Frågor om Bushadministrationen och Pentagons chefer
II. Frågor om USA:s militär
III. Frågor om Usama bin Ladin och kaparna
IV. Frågor om Pentagon, och
V. Frågor om World Trade Center

 

Jag vill ta några exempel på frågor från de olika kapitlen för att visa vad de kan handla om. Samtliga 25 frågor leder verkligen till nya besvärande frågor för Bushadministrationen och kommissionen. Däremot kommer jag inte att redogöra för Griffins diskussion. Det skulle ta för stort utrymme:

 

- Hur länge stannade George Bush i klassrummet?
- När tillät Cheney nedskjutning?
- Var fanns Donald Rumsfeld?
- När larmades militären om Flight 11? De följande underkapitlen ställer samma fråga om alla fyra flygplanen.
- Hade man föreställt sig attacker av 11 september-typ? Här kan jag bara kort säga att: Ja, det hade man, flera gånger.
- Var Muhammed Atta och de andra kaparna fromma muslimer?
- Finns det tillförlitliga bevis för bin Ladins ansvarighet?
- Vad orsakade hålet i Pentagons C-ring?
- Flög ett militärplan över Washington under attacken mot Pentagon?
- Förekom det explosioner i tvillingtornen?
- Förekom det explosioner i byggnad nr 7?

 

Det var 11 av de 25 frågorna.

 

WTC7

 

Ett av de största mysterierna är varför och hur den sjunde byggnaden i World Trade Center rasade. På sidan ”The Destruction of WTC 7” visas denna bild över hur huset kollapsade.(6) Den närmaste punkten mellan tornen och byggnad 7 är 110 meter. Man såg att det brann i övre våningar i huset, men brandmännen avråddes från att gå in och släcka för huset ”kommer att rasa”, vilket var obegripligt för brandmännen, eftersom såna hus ”inte rasar av eld”. Griffin tar inte upp vad byggnad 7 innehöll, men det gör Andreas von Bülow i sin bok CIA och 11 september - Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsten:

 

Där fanns ”CIA, försvarsministeriet samt New Yorks börskontrollmyndighet Security and Exchange Commission. Här fanns miljontals dokument lagrade om pågående brottsundersökningar om maffia, banker, den internationella narkotikahandeln, penningtvätt och terrorism” (von Bülow, s.139).

 

Ett oidentifierat plan

 

En uppgift som jag inte stött på tidigare var att det cirkulerade ett okänt, oidentifierat flygplan över Washington samtidigt som attacken mot Pentagon genomfördes. Rapporterna om detta skulle dock komma att bli ett problem för den officiella teorin. Därför menar Griffin att det vore av största vikt att undersöka om det faktiskt var ett militärplan och dessutom om det flög innan attacken mot Pentagon, vilket vissa vittnen framhöll.

 

En källa menar att ”det mystiska planet är ett av militärens känsligaste plan, en Air Force E-4B” (s.225). Pensionerade generalmajoren i flygvapnet Don Shepperd bekräftade denna identifiering. Det framkom att E-4B är ”en toppmodern flygande kommandocentral” (s.225). Griffin citerar från en intern hemsida:

 

E-4B fungerar som landets luftburna operationscentral för presidenten, försvarsministern och de förenade stabscheferna (JCS). I händelse av nationellt nödläge eller förstöring av markkommandots ledningscentraler utgör flygplanet med sin stora överlevnadsförmåga en kommando-, lednings- och kommunikationscentral för att leda stridskrafterna, verkställa brådskande order i krig och samordna civila myndigheters åtgärder… E-4B-operationer leds av JCS och verkställs via US Strategic Command… Ett avancerat satellitkommunikationssystem förbättrar globala kommunikationer mellan strategiska och taktiska satellitsystem och den luftburna operationscentralen… För att ge direkt stöd åt presidenten, försvarsministern och JCS är minst en E-4B alltid i högsta beredskap på en av många utvalda baser över hela världen.

 

 

Planet kallas ibland för ”Domedagsplanet” (s.226).

 

På ett par sidor på Internet påstås också att ett vitt okänt plan även cirklade över World Trade Center 7 i samband med attacken. Det finns också en liten videosnutt som visar planet, Mystery White Plane at the WTC. (7)

 

 
Smält stål under raset, nekades av NIST och Kommissionen
men finns dokumenterat på bild och film
 

 

Kunde stål smälta?

 

En offentlig ”sanning” som spritts var att orsaken till raset var att stålbjälkarna smälte av hettan på grund av branden som startats av kraschen och jetbränslet. Experter menar dock att denna typ av hetta inte kan komma över 1 000 grader. För att smälta stål krävs minst 1 538 grader. Samtidigt såg många vittnen smält stål efter krascherna, till och med ett par veckor efteråt. National Institute of Standards and Technology (NIST), som också presenterade en rapport, hävdade att det inte fanns något smält stål, trots att många vittnen sett det.

 

För den läsare som är intresserad av detaljerna omkring det som hände den 11 september 2001 är David Ray Griffins bok en guldgruva. Den är så faktafylld att det ibland blir jobbig att läsa. Samtidigt måste jag beskriva den som den mest objektiva berättelse man kan skriva om händelserna. Griffin har presenterat fakta både från den officiella berättelsen, från kommissionens och de medier som ställt sig på den sidan, samt fakta från alla de vittnen som berättar om de mängder motsägelsefyllda fakta som kommit fram. För den läsare som fortfarande tvivlar och tror att den officiella versionen är sanningen, rekommenderar jag varmt läsning av Griffins bok.

 

1) Se artikel på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Gatorna_kring_den_11_september.pdf

2) Se artikel på min Boksida - http://www.piahellertz.com/CIA_och_11_september.pdf

3) Lista på staben http://govinfo.library.unt.edu/911/about/bios_staff.htm

4) http://www.9-11commission.gov/

5) http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf

6) http://11syyskuu.blogspot.se/2006/02/destruction-of-wtc-7.html

7) https://www.youtube.com/watch?v=14M08plhUJs

 

Böckerna

"Motsägelser om 11 September - Ett Öppet Brev till USA:s Kongress och Press" av D R Griffin

"Usama bin Ladin: Död eller levande?" av D R Griffin

"WTC 7 och dess mystiska kollaps" av D R Griffin

"CIA och 11 september" av Andreas von Bülow

"Gåtorna kring den 11 september" av Eric Laurent

kan beställas hos din bokhandlare

 

Här kan du läsa Pia Hellertz recension av 
Usama bin Ladin: Död eller levande? av David Ray Griffin
http://www.piahellertz.com/Usama_Bin_Ladin-Dod_eller_levande.pdf
 
 
Här kan du läsa Pia Hellertz recension av 
Gåtorna kring den 11 september av Eric Laurent
http://www.piahellertz.com/Gatorna_kring_den_11_september.pdf
Trackback
RSS 2.0