Ny Bok: Muhammed, en biografi, av Maxime Rodinson

"Maxime Rodinson läser Koranen som ett slags psykologisk självbiografi, som texter som tolkar Muhammeds upplevelser och frågor inför livskriser och samhällsfrågor. Denna läsning kombineras med traditionella muslimska källor om Muhammeds liv och med en omvärldsanalys av det politiska läget i Orienten under 600-talet. Därmed sätter Rodinson in profeten i en kontext som är både geografisk och psykologisk. Boken är ett obligatorium för alla som intresserar sig för islam."

Ulf Lindgren, BTJ

 
 
MUHAMMED
en biografi
 
av Maxime Rodinson
 
 
Hft / 288 sid
Förord av Jan Hjärpe
Övers. av Ingvar Rydberg
 
 
 Boken kan beställas hos Din bokhandlare för omgående leverans
 
 
 
 
 

 

”Muhammed” är inte bara redogörelsen för en mans liv. Det är också en studie av en religions uppkomst och inverkan på ett samhälle. 600-talets Arabien var splittrat och i många avseenden primitivt, men på väg från ett nomadsamhälle till ett bofast sådant trots stammarnas ständiga inbördes strider. Islam, som manar till underkastelse under Guds vilja, sammangöt denna nation till en enhet och entusiasmerade den till att bli en erövrande kraft som inom ett sekel efter profetens död lagt under sig det enorma området från Pyrenéer­na till Kinas gräns.

 

Rodinsons livfulla och läsvärda biografi om islams profet, Muhammed, vilar på en kritisk tolkning av de arabiska källor som finns, kombinerat med hans bruk av annat material, latinska, grekiska, syriska och andra källors uppgifter som då belyser skeendena på Arabiska halvön och Mellanöstern under den här epoken. Han har också gått genom den tidigare forskningen och tar kritiskt ställning till dess olika resultat. Hans enorma beläsenhet kommer verkligen fram i den fascinerande skildring som han ger oss här.

 

Maxime Rodinson (1915-2004), som här uppvisar sin välkända lärdom, insikt och intelligens, har skrivit en bok som inte bara har blivit ett värdefullt tillskott till samhällsvetarnas och histori­kernas bokhyllor utan också fängslande läsning för lekmannen.

 
Trackback
RSS 2.0