Brandkommission skapar historia: uppmanar till ny undersökning av 11 september

 

Brandkommission skapar historia:

 

uppmanar till ny undersökning av 11 september

 

 

Brandkommissionen i Franklin Square and Munsons branddistrikt: Philip F. Malloy, Jr. (vänster); Dennis G. Lyons (andra från vänster); Joseph M. Torregrossa (mitten); Christopher L. Gioia (andra från höger); Les Saltzman (höger).

 

”Vi är en solidarisk gemenskap som aldrig glömmer våra fallna bröder och systrar”, sade Christopher Gioia. ”Ni kan vara övertygade om att när hela brandväsendet i staten New York kommer över på vår sida, blir vi en kraft som inte kan hejdas.”

 

Källa: https://www.ae911truth.org/news/540-new-york-area-fire-commissioners-make-history-call-for-new-9-11-investigation

 

 

Intro

Av Hesham H Bahari

 

Arton blodiga år har gått sedan massakern i New York på över tre tusen civila den 11 september 2001. Tre torn pulvriserades i fritt fall denna dag, gäckande fysikens lagar. Ett hus som rasar utan kontrollerad rivning förvandlas inte till damm och bråte. Den kollapsar istället i stora asymmetriska block. Fritt fall däremot innebär att tio våningar med cementgolv och stålskelett, (var och en  av dem stora som en fotbollsplan), förvandlades till damm 1 sekund. Tio våningar borta på en sekund!? Ja, det tog ca 10 sekunder för torn 1 och torn 2 att försvinna tidigt denna morgon, och 6,5 sekunder för det tredje tornet, det s.k. WTC 7, att komma ner senare på eftermiddagen utan att ha träffats av något flygplan eller utsatts för stora bränder. Inte många känner till detta tredje torn och hur det rasade. (Se klippen på Youtube om WTC 7 eller David Ray Griffins bok "WTC 7 och dess mystiska kollaps".)

 

Raset av WTC 7 har totalt mörklagts både i medierna och i regeringens kommissionsrapport, där det inte nämns någonstans. Inte heller brandmännens hundratals vittnesmål om explosioner från samtliga tre torn har tagits med i den officiella rapporten, som helt och hållet bygger på en obevisad slutsats: Inga sprängämnen har använts för att få ner tornen! När regeringens tekniker utfrågades om de hade tagit prover för att se om sprängämnen hade använts kom svaret nekande. Det behövde de inte göra eftersom de redan visste att inga sprängämnen hade använts!

 

Kemister och fysiker både i USA och i Europa (bl. a. kemiprofessor Niels Harrit i Danmark) har dock analyserat dammprover från tornen och fann obestridliga bevis på att mycket avancerade sprängämnen, s.k. nanotermiter, (som enbart militären kan tillverka i stora mängder), har lämnat sina tydliga spår i stickproven. Enda sättet att få ner ett höghus i fritt fall är genom att använda sprängämnen. Varken kraschande flygplan eller bränder kan åstadkomma ett fritt fall. För fritt fall innebär att alla bärande pelare avlägsnas samtidigt på samtliga våningar och låter huset implodera in i sina egna spår, snyggt och behändigt för det väntande röjningsarbetet. Precis vad som skett i södra Manhattan den 11 september. Bränder har aldrig fått ett stålskeletthöghus att rasa i fritt fall utom denna dag, och det tre gånger! Många skyskrapor har genom tiderna brunnit, inte i 2 eller 3 timmar utan i 20 timmar, och förvandlats till enorma eldfacklor utan att de rasade.

 

Alla dessa anomalier i skeendet den 11 september har lett många tekniker, ingenjörer, arkitekter, fysiker och brandmän bl. a. att ifrågasätta den officiella konspirationsteorin om de 19 unga araberna (varav 15 saudier) som påstås ha planerat och utfört dessa terrordåd. Medan mainstreammedierna fortsätter att blunda för dessa frågor och förlöjligar alla som ställer sig skeptiska till de officiella förklaringarna har många grupperingar av fackfolk organiserat sig i USA för att kräva en ny vetenskapligt hållen, ej politiserad undersökning av hur detta omöjliga gick till.

 

Arkitekter och ingenjörer (ae911truth.org) är den största av dessa grupper med över 3000 licensierade byggfolk, varav många pensionerade professorer. De, tillsammans med 22 tusen supportrar, har skrivit under en petition som kräver en ny undersökning. Antalet medlemmar i denna grupp ökar hela tiden, trots att många befinner sig mitt i karriären och inte vågar säga emot makthavarna av rädsla för repressalier eller för att bli idiotförklarade av medierna. Naturligt nog väljer de allra flesta istället att blunda och glömma. Något som vi här i Sverige har varit ytterst duktiga på. Men glömskan har också sina gränser. Illamåendet över samhällsutvecklingen drabbar allt fler människor och vi börjar vakna till den bittra sanningen: Vi har blivit grundligt lurade.

 

Oegentligheterna stannar inte vid de tre tornen och deras oförklarade ras utan sträcker sig till varenda liten detalj i hela skeendet. David Ray Griffin sammanfattade detta myller av motsägelser i 25 huvudrubriker i sin bok ”Motsägelser om den 11 september”. Allt medan de allra flesta redan har lagt frågan på is eller inte befattat sig med den över huvud taget, har många brandmän (den grupp som förlorade flest medlemmar med över 300 döda denna dag och många fler därefter p.g.a. de sjukdomar de ådrog sig under sanerings- och röjningsarbetet) ställt sig frågan: Hur kunde eld få höghus att rasa i fritt fall när det aldrig skett tidigare inom bygghistorien? Hur kunde WTC 7 som ej träffats av något flygplan också rasa i fritt fall, 7 timmar senare efter några utslocknade eldhärdar på bara några få av dess 57 våningar? Och varför uteslöts brandmännens vittnesmål om explosioner från de officiella rapporterna?

 

De som studerat dessa frågor och följt på nätet alla klipp med intervjuer av brandmän, arkitekter, experter på kontrollerad rivning och särskilt då intervjun med Larry Silverstein, mannen som leasade byggnaderna bara några veckor innan terrorattackerna och tjänade 5 milliarder dollar på sin nyligen tecknade försäkring, kan inte undvika att hysa starkt tvivel beträffande allt som medierna och regeringarna berättat för oss. Lucky Larry, som han kom att kallas, hade bokat tid hos sin hudläkare denna morgon, han som annars dagligen intog sin frukost högst upp i ett av tornen tillsammans med sina två barn, som hjälpte honom administrera fastigheterna. Silverstein-juniorerna hade också annat för sig då och stannade hemma just denna dag! Ingen av dem har förhörts av polisen.

 

Jag har i över 17 år ägnat mig åt dessa frågor, läst dussintals rapporter och böcker, sett hundratals filmer och intervjuer, samt publicerat 6 böcker som handlar om den 11 september. Idag har jag glädjen att presentera för er några modiga brandmän som bestämt sig för att gå till handling. Läs nedan om Brandkommissionen som skapat historia genom att uppmana till en ny undersökning av den 11 september 2001. Men först en viktig länk till psykologen Frances Shures bok som kan läsas online.

 

 

Why Do Good People Become Silent—or Worse—About 9/11?

By Frances T. Shure, L.P.C.

 

 

Hela boken kan läsas här online

https://www.ae911truth.org/evidence/technical-articles/articles-on-psychology/278-part-1-preface-and-introduction

 

 

Brandkommission skapar historia:

uppmanar till ny undersökning av 11 september

 

”Vi är en solidarisk gemenskap som aldrig glömmer våra fallna bröder och systrar”, sade Christopher Gioia. ”Ni kan vara övertygade om att när hela brandväsendet i staten New York kommer över på vår sida, blir vi en kraft som inte kan hejdas.”

 

 

Brandkommissionen i Franklin Square and Munsons branddistrikt: Philip F. Malloy, Jr. (vänster); Dennis G. Lyons (andra från vänster); Joseph M. Torregrossa (mitten); Christopher L. Gioia (andra från höger); Les Saltzman (höger).

 

Källa: https://www.ae911truth.org/news/540-new-york-area-fire-commissioners-make-history-call-for-new-9-11-investigation

 

 

De började med att uttala sin trohetsed. Tio minuter senare läste de upp texten till en resolution som hävdade att det förelåg ”överväldigande bevisning” för att ”i förväg utplacerade sprängämnen förorsakat ödeläggelsen av de tre byggnaderna i World Trade Center.”

 

Den 24 juli 2019 – nästan arton år efter de fruktansvärda attackerna som traumatiserade en nation och för alltid förändrade världen – blev den kommission i Franklin Square och Munson som övervakar det frivilliga brandskyddet i ett samhälle på 30 000 invånare strax utanför Queens i New York den första valda församling i landet som officiellt stöder en ny undersökning av händelserna den 11 september 2001.

 

Resolutionen, som formulerats och framlagts av kommissionsmedlem Christopher Gioia, godtogs enhälligt av de fem medlemmarna. Åhörarna – inklusive de omkomna brandmännen Thomas Hetzels och Robert Evans familjer, alla hemmahörande i Franklin Square – bröt ut i en högtidlig, hyllande applåd när den femte medlemmen uttalat sitt ja.

 

I ett samtal med några gäster efter mötet nämnde kommissionsmedlem Dennis Lyons den väldiga, varaktiga tribut som 11 september krävt av Franklin Squares invånare. ”Vi har bevarat ett minnesvärt föremål, en bit stål från World Trade Center med 28 hål där muttrar och skruvar tidigare suttit”, sade Lyons. ”Den 11 september varje år sätter vi en ros i varje hål för de 24 brandmän från Nassau kommun och fyra invånare i Franklin Square, som omkom den 11 september.”

 

 

 

Till minnet av Thomas J. Hetzel, medlem i New Yorks brandväsen och Franklin Square och Munsons branddistrikt, som dog den 11 september, 2001.

 

 

Attentatens inverkan på dessa samhällen sträcker sig långt utanför offren och deras sörjande familjer. Den 12 september 2001 kallades Franklin Squares brandkår in att hjälpa till vid den massiva räddnings- och återhämtningsinsatsen som just kommit i gång. En lång rad medlemmar, däribland Gioia och kommissionsmedlem Philip Malloy (då vanliga brandmän), tillbringade veckor i rasområdet för att leta efter civila och kolleger som fortfarande kunde vara vid liv. Idag är Malloy en av de tusentals som lider av varaktiga men.  

 

Brandkåren förlorade också en av sina egna, Thomas (”Tommy”) Hetzel, som var heltidsanställd i NYFD (New Yorks brandväsen) förutom att han tjänstgjorde som frivillig brandman i Franklin Square. Ett gripande minnesmärke över Hetzel uppvisades under mötet. Hetzels änka, föräldrar och syster var alla närvarande.

 

”Hetzels och Evans familjer uppskattade i hög grad rättsceremonin och mötet”, kommenterade Gioia dagen efter. ”De vet att de utkämpar en mödosam kamp. Men de hyser åtminstone nu hopp, vilket de inte gjort på länge.”

 

 

 

Kommissionärerna vid Franklin Square and Munsons branddistrikt hälsar välkomna de fallna brandmännens familjer, Thomas J. Hetzel och Robert Evans.

 

Förutom kommissionens önskan att se rättvisa skipad för fallna bröder och avlidna grannar, var drivkraften bakom resolutionen en petition som Juristkommittén för en undersökning av 11 september förra året lämnade in till allmänne åklagaren i New Yorks södra distrikt Geoffrey S. Berman. Den presenterade belägg för att World Trade Center demolerats genom sprängning den 11 september 2001.

 

Åklagaren meddelade juristkommittén i november att han skulle agera i enlighet med federala bestämmelser, som kräver att en allmän åklagare skall framlägga en sådan petition för en särskild åtalsjury. Nyheten utlöste en våg av förhoppningar bland engagerade personer om att rättvisans hjul äntligen började röra sig i rätt riktning.

 

Franklin Square-resolutionen lämnar sitt bidrag till denna våg genom att ge branddistriktets fulla stöd åt den (förhoppningsvis) pågående undersökning som åtalsjuryn bedriver på Nedre Manhattan. Den ger också distriktets stöd till ”alla ansträngningar av andra offentliga organ att undersöka och blottlägga den fulla sanningen kring händelserna den fruktansvärda dagen.”

 

I ett uttalande till dem som var kvar efter mötet klargjorde Gioia att detta var ett första steg i en lång process. Målet nu är att förmå alla branddistrikt i delstaten att kräva en ny undersökning av 11 september.

 

”Vi är en solidarisk gemenskap som aldrig glömmer våra fallna bröder och systrar”, sade Gioia. ”Ni kan vara övertygade om att när hela brandväsendet i staten New York kommer över på vår sida, blir vi en kraft som inte kan hejdas.”

 

Efter en paus tillade Gioia: ”Vi är det första branddistriktet som tar denna resolution. Vi kommer inte att bli det sista.”

 

 

 

WTC 7 går ner i fritt fall på 6,5 sekunder

De flesta amerikaner som får se på nätet hur WTC 7 kollapsar betvivlar
sanningshalten i den officiella berättelsen om bränderna som orsak, 
enligt YouGov Plc.

 

 

Franklin Square och Munsons branddistrikts resolution

om 11 september

 

Då attackerna den 11 september 2001 är oupplösligt och för alltid förbundna med Franklin Square och Munsons brandkår;

 

Då brandmannen Thomas J. Hetzel, med bricka #290 i bolaget Hook and Ladder #1, Franklin Square och Munsons branddistrikt i New York, den 11 september 2001 dödades under utförande av sin plikt tillsammans med 2976 andra svarare på nödsituationen och civila;

 

Då medlemmar av Franklin Square och Munsons branddistrikt kallades in för att hjälpa till vid de påföljande räddningsoperationerna och upprensning av platsen för World Trade Center, och i flera fall drabbades av livshotande sjukdomar som resultat av inandning av giftgaser på olycksområdet;

 

Då styrelsen för Franklin Square och Munsons branddistrikt betonar petitionens betydelsefulla och tvingande karaktär inför allmänne åklagaren i New Yorks södra distrikt som rapporterar om federala brott vid World Trade Center den 11 september 2001 som inte lagligen beivrats och uppmanat allmänne åklagaren att framlägga denna petition för den särskilda åtalsjuryn i enlighet med Förenta Staternas författning och 18 U.S.C. SS 3332 (A);

 

Då de överväldigande beläggen som framlagts i nämnda petition utan tvivel demonstrerar att i förväg inplacerade sprängmedel och/eller framkallade bränder – inte bara flygplan och påföljande eld – förorsakade förstörelsen av World Trade Centers tre byggnader, som dödade det stora flertalet av offren som omkom den dagen;

 

Då offren, deras familjer, staden New Yorks invånare och vår nation förtjänar att varje brott relaterat till attackerna den 11 september 2001 noga undersöks och varje ansvarig person ställs inför rätta;

 

Blir slutsatsen att styrelsen i Franklin Square och Munsons branddistrikt till fullo ger sitt stöd åt att en representativ federal åtalsjury undersöker och åtalar varje brott relaterat till attackerna den 11 september 2001 såväl som alla ansträngningar av andra statliga organ att undersöka och blottlägga den fulla sanningen kring händelserna den fruktansvärda dagen.

 

 

Böcker om 11 september på www.alhambra.se

Kan även beställas hos din bokhandlare

 

Motsägelser om 11 september, av David Ray Griffin

WTC 7 och dess mystiska kollaps, av David Ray Griffin

Usama bin Ladin: Död eller levande?, av David Ray Griffin

CIA och 11 september, av Andreas vonBülow

Bushs okända värld - Religionen, affärerna, de hemliga nätverken, av Eric Laurent

Gåtorna kring 11 september, av Eric Laurent

 

 

Trackback
RSS 2.0